Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Bí quyết thành công của giáo dục Singapore
Từ một quốc gia nghèo, không có nhiều tài nguyên khoáng sản, Singapore trở thành một trung tâm của thế giới về thương mại, tài chính và giao thông. Giáo dục Singapore đã đạt được những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực về toán học, khoa học và ngôn ngữ.

Theo các nhà giáo dục Singapore đó là nhờ vào các chương trình môn học được thiết kế hợp lí, có cấu trúc chặt chẽ và được thực hiện bởi những giáo viên (GV) có chất lượng.

Giáo viên phải tham gia ít nhất 100 giờ đào tạo bồi dưỡng hằng năm

Singapore đã phát triển một hệ thống toàn diện để tuyển chọn, đào tạo và phát triển giáo viên đại trà và giáo viên cốt cán. Một trong những yếu tố then chốt của hệ thống đó là hoạt động phát triển chuyên môn nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên Singapore.

Để có thể phát triển chuyên môn, hàng năm các giáo viên cần phải tham gia ít nhất 100 giờ đào tạo bồi dưỡng. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau…

Khuyến khích Giáo viên thành nhà thực hành tự chủ, năng động


Mục tiêu của Singapore là làm thế nào để đảm bảo mọi người giáo viên đều trở thành người xuất sắc. Để thực hiện điều này, hoạt động phát triển giáo viên ở đây có 3 vai trò chính khác nhau.

Thứ nhất: Giáo viên Singapore được giúp để hiểu về sự tin tưởng hữu hiệu đối với hoạt động dạy học. Cụ thể, họ được truyền niềm tin rằng dạy học không chỉ là một quá trình hay đơn thuần là sự ghi nhớ mà là quá trình tư duy.

Một cách mà những người đào tạo, phát triển GV Singapore làm việc này đó là cho GV dành thời gian để giải quyết những vấn đề “mỏ neo” - là những vấn đề phức hợp thường được giới thiệu ở mỗi đầu bài học nhằm thúc đẩy suy nghĩ sâu ở người học và nhằm tổng hợp vô số các phương án và giải pháp.

Thứ 2: Giúp giáo viên kiến tạo tri thức. Thứ 3 là tăng cường năng lực học tập. giáo viên cần phải là những người học suốt đời. Nhiều nhà giáo dục Singapore dùng các cộng đồng học tập phát triển chuyên môn, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu bài học, nhằm nâng hoạt động dạy học trên lớp.

Bồi dưỡng, phát triển chuyên môn dựa trên các hoạt động của nhà trường

Các Giáo viên Singapore nhận thấy việc nghiên cứu bài học có hiệu quả đặc biệt trong việc giúp họ nâng cao những kiến thức quan trọng. Ban đầu các khóa học bồi dưỡng được thực hiện với sự đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên các hoạt động trao đổi, tương tác.

Nhưng dần dần, các nhà giáo dục Singapore nhanh chóng nhận thấy hạn chế của kiểu thảo luận trao đổi, do đó họ cũng nhanh chóng chuyển sang hoạt động bồi dưỡng, phát triển chuyên môn dựa trên các hoạt động của nhà trường đồng thời vẫn duy trì các hoạt động phối hợp. Từ đó tạo nên một cộng đồng phát triển chuyên môn, nơi mà các giáo viên có thể cùng nhau phát triển hoạt động dạy và học.

Bằng cách đó, các nội dung và hoạt động bồi dưỡng trở nên thiết thực hơn do gắn liền với thực tế dạy học tại trường phổ thông. Qua các buổi bồi dưỡng, các giáo viên không chỉ nắm bắt được những vấn đề đang xảy ra trong các hoạt động dạy học hàng ngày mà còn được giới thiệu những phương pháp dạy học mới.

Mỗi nhà trường đều có một quỹ riêng để có thể sử dụng cho việc phát triển giáo viên, bao gồm cả việc hình thành, phát triển những tư tưởng, quan điểm giáo dục, dạy học mới qua việc đi ra nước ngoài để tìm hiểu thêm về nền giáo dục của các nước trên thế giới.

Bộ phim 18+ được mong chờ nhất LHP Cannes 2017 gây tò mò cực độ

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến