Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Góc tăm tối của “phồn hoa thứ nhất Hà thành”

@ nguontinviet.com


Bà Nguyễn Thị Loan ở bốt Hàng Đậu.


Bà Nguyễn Thị Loan ở bốt Hàng Đậu.


Họ, có người hai ba chục năm ngủ đầu đường xó chợ, gầm cầu bến xe, chịu gió sương vùi dập, rồi nỗi đời đen bạc ức hiếp nhục nhằn vùi dập thêm thêm nữa - họ đã buộc tôi phải cảm nhận khác về một Hà Nội lầm than còn nhiều day dứt lắm…

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive