Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

“Phấn đấu GDP đạt 5,8%, CPI ở mức 7% trong năm 2014”

@ nguontinviet.com

Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân trong 2 năm 2014 - 2015 ở mức khoảng 6%.
Trên cơ sở tình hình kinh tế 8 tháng năm 2013, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2014 ở mức 5,8%.

Đó là nội dung đáng chú ý trong nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2013, vừa được ban hành.


Cùng với mục tiêu GDP, Chính phủ cũng đề ra chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% so với năm 2013.


Nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc điều chỉnh bội chi ngân sách ở mức hợp lý, kết hợp rà soát, tính toán mức độ an toàn của nợ công, nợ Chính phủ để báo cáo Quốc hội cho phép phát hành thêm trái phiếu Chính phủ so với tổng mức đã duyệt cho giai đoạn 2011 - 2015 để thực hiện một số mục tiêu cụ thể như đầu tư cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu nhưng đang thiếu vốn, bổ sung các dự án đối ứng vốn ODA, nâng cấp một số tuyến đường…


Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế 2014, báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội.


Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thiện theo hướng “mục tiêu trọng tâm của năm 2014 – 2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức khoảng 6%”. Cùng với đó là phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong 3 năm qua, các giải pháp trọng tâm sẽ tiếp tục triển khai từ nay đến 2015.


Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu lạm phát ở mức 7%; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; tiếp tục điều chỉnh nguồn vốn tín dụng định hướng vào những lĩnh vực ưu tiên; tập trung xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ và giữ ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường vàng.

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive