Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Vùng đất không có người hy sinh sau 4 cuộc chiến tranh

@ nguontinviet.com


Vùng đất không có người hy sinh sau 4 cuộc chiến tranh

Đồng bào người Tày ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang lợp lại mái nhà sàn. Tuy nhà lợp bằng lá cọ nhưng có thể che chở cho con người trong khoảng 30 năm.

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive