Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Nhập siêu 8 tháng ước khoảng 577 triệu USD

@ nguontinviet.com

Trong 8 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,8 tỷ USD.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 ước tính đạt 11,5 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước tính đạt 11,8 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2012.


Như vậy, nhập siêu trong tháng 8/2013 ước tính 300 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.


Tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 84,8 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 28,7 tỷ USD, tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 56,1 tỷ USD, tăng cao ở mức 21,6%. Giá cả các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm phần nào làm ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nói chung.


Trong 8 tháng năm nay, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 13,1 tỷ USD, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 11,5 tỷ USD, tăng 17,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,8 tỷ USD, tăng 42,2%; giày dép đạt 5,5 tỷ USD, tăng 16,1%;…


Tính chung 8 tháng năm 2013, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 85,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,3 tỷ USD, tăng nhanh ở mức 25,1%.


Trong 8 tháng năm nay, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,8 tỷ USD, tăng 9,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,5 tỷ USD, tăng 41,6%; vải đạt 5,5 tỷ USD, tăng 20,2%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,2 tỷ USD, tăng 71,3%; sắt thép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 10%;…


Như vậy, nhập siêu 8 tháng năm 2013 là 577 triệu USD, bằng 0,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,8 tỷ USD.

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive