Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Người coi giữ kho vàng trên chiến khu

@ nguontinviet.com


Mà việc gặp người quen hình như chỉ là cái cớ mà sau này mới giật thột và bừng ra rằng, nhà cách mạng lão thành Tạ Đình Đề những dịp ấy muốn tạo điều kiện cho những anh làm báo trẻ người non dạ như tôi có cơ hội được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đã rất cao niên. Mà với họ không còn mấy thời giờ trên dương thế?

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive