Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Báo cáo Đảng, Nhà nước khó khăn, bức xúc của nông dân

@ nguontinviet.com


1.169 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, khai mạc trọng thể sáng 1/7, tại Hà Nội.nông dân, tổng bí thư


Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa V Nguyễn Quốc Cường nêu rõ: Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập, phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2008-2013; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2013- 2018; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi) và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2013-2018.


Đại hội báo cáo với Đảng, Nhà nước những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của hội viên, nông dân về các vấn đề khó khăn, bức xúc của đời sống nông dân hiện nay.


Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra trong thời điểm cả nước đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Những năm tới, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Tình hình trên đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân, đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra về nâng cao đời sống, nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, kinh doanh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu to lớn của phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.


Chỉ rõ phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp còn những hạn chế, yếu kém, Tổng bí thư đề nghị tại Đại hội, các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, xác định rõ hơn phương hướng xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của Hội Nông dân trong đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân trong kinh tế thị trường...


Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 mà Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V trình Đại hội, Tổng bí thư chỉ rõ thời gian tới, Hội cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới; tổng kết thực tiễn hoạt động của phong trào nông dân; nắm bắt các nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham mưu chính sách cho Đảng, Nhà nước và có những biện pháp cụ thể để đưa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.


Tổng bí thư yêu cầu các cấp Hội cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng "phong trào sản xuất kinh doanh giỏi", "chung sức xây dựng nông thôn mới" với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm có chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hội cần chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành để nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, pháp luật, khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn; đẩy mạnh tổ chức học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tiến tới "no đủ - làm giàu".


Đại hội làm việc đến ngày 3/7.


Theo TTXVN

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive