Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

'ĐBQH đã đánh giá tín nhiệm khách quan'

@ nguontinviet.com


- Chủ tịch Quốc hội đánh giá, dù "không việc nào được 10 điểm, vẫn còn việc này việc kia chưa làm tốt" nhưng việc thông qua nghị quyết với tỷ lệ phiếu cao đã khẳng định kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
Sáng nay, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội phê chuẩn hoặc bầu.


Theo đó, tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết là 477 người, đạt 95,78% tổng số ĐBQH. Trong đó, số ĐBQH tán thành với kết quả lấy phiếu tín nhiệm là 471 ĐB, chiếm 94,58%. Số không tán thành là 4 ĐB, số không biểu quyết là 2 ĐB.Nguyễn Sinh Hùng, nhân dân, Quốc hội, tín nhiệm, đại biểu
ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm chiều 5/11. Ảnh: Lê Anh Dũng

Với kết quả biểu quyết này, Quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.


Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, kết quả nhìn chung cho thấy đánh giá của ĐBQH là "khách quan, phản ánh được tình hình tình hình đất nước ở đầy đủ các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, tư pháp …"


“Có cả loại phiếu tín nhiệm cao, có loại phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả của những vị được lấy phiếu tín nhiệm có trọng trách liên quan đến các lĩnh vực nóng như ngân hàng, giáo dục, y tế, xây dựng… cho thấy Quốc hội đòi hỏi trách nhiệm cao hơn.


Chúng ta thấy rằng phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội là sự động viên, khích lệ, đồng thời là đánh giá về những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua.


Tín nhiệm thấp là đòi hỏi nghiêm túc đối với các vị để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt hơn những yêu cầu của đất nước hiện đang còn gặp nhiều khó khăn. Quốc hội đặt nhiều niềm tin ta sẽ phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.


Theo ông, Quốc hội đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao cho khi thực hiện đánh giá tín nhiệm ban đầu.


Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng đây còn là lượt tập rượt để rút kinh nghiệm để không những làm tốt ở Quốc hội trong những năm sau mà đây còn là cơ sở rút kinh nghiệm để HĐND các cấp lấy phiếu, bỏ phiếu nghiêm túc, thận trọng, khách quan và chính xác trong thời gian tới.


“Không việc nào được 10 điểm cả, vẫn còn việc này việc kia chưa làm tốt, từ công tác chuẩn bị cho tới quá trình tiến hành, từ quy trình đến quản lý thông tin, … nhưng tôi tin tưởng việc thông qua nghị quyết với tỷ lệ phiếu rất cao tức là chúng ta đã khẳng định được kết quả trong lần lấy phiếu tín nhiệm này” - Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Trước đó, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu và công bố dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, một số ĐBQH phản ánh có một vài điểm mà thống kê chưa khớp với nhau (giữa kết quả kiểm phiếu do ông Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban kiểm phiếu công bố và kết quả trong nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, liên quan đến số phiếu của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngay lập tức yêu cầu ban kiểm phiếu kiểm tra lại.


Sau khi ban kiểm phiếu đã rà soát lại số liệu, ông Đỗ Văn Chiến – trưởng ban kiểm phiếu cho biết các phát hiện của ĐBQH là chính xác.


Đối với ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoc học Công nghệ: Số phiếu tín nhiệm cao lúc đọc là 123, kiểm tra lại toàn bộ và nghị quyết, số chính xác là 133.


Với bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, sau khi kiểm tra lại từ biên bản gốc, trên máy, dự thảo nghị quyết, số liệu chính xác là: Số phiếu tín nhiệm cao 83, tín nhiệm 294, tín nhiệm thấp 104.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son: Kiểm tra lại từ số liệu gốc, biên bản, dự thảo nghị quyết, số liệu chính xác là: Tín nhiệm cao 121 phiếu, tín nhiệm 281 phiếu và tín nhiệm thấp có 77 phiếu.


“Trong quá trình kiểm phiếu và thống kê không tránh khỏi sai sót, Ban kiểm phiếu thành thật nhận lỗi và xin Quốc hội tha thứ”, ông Đỗ Văn Chiến nói.Cẩm Quyên

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive